Sức Khỏe

Tổ yến được khai thác để làm thực phẩm và làm thuốc. Yến là thực phẩm cao cấp, một trong 8 món ăn nổi tiếng: yến sào, bào ngư, hải sâm, vây cá mập, đế chân voi, bàn tay gấu. Các bữa tiệc trong cung đình không bao giờ thiếu món yến sào, nên gọi là yến tiệc; yến sào luôn đứng đầu trong các món đại tiệc.

0